Zoetwatermoeras, riet en grasland bepalen het oeverlandschap. In het najaar worden veel trekvogels waargenomen. Deze worden op een zuidwestelijke koers langs de dijk gedreven. Stranden en bosschages langs de Flevolandse kant kunnen in de maanden september en oktober vol met zangvogels zitten.

Het Gooimeer is een 2 tot 3 kilometer breed meer. De waterdiepte varieert van 50cm tot meer dan 30 meter.

Het Gooimeer is ontstaan in 1967 bij de inpoldering van Zuid-Flevoland. Aan de noordzijde van het meer ligt Almere Haven en aan de zuidzijde liggen de steden Huizen en Naarden. Samen met het Veluwemeer, Ketelmeer, Wolderwijd, Drontermeer, Nuldernauw, Nijkerkernauw en Eemmeer maakt het deel uit van de Randmeren. Deze meren zorgen er samen voor dat het waterpeil van het oude land niet zakt en het land niet verdroogt. De laatste tien jaar is de waterkwaliteit van de Randmeren verbeterd. Daardoor zijn de fonteinkruid- en kranswiervelden teruggekeerd die – met name in de zomer – overlast voor de scheepvaart geven.

Randmerenroute

De route wordt beschreven van Noord naar Zuid.

Dit fraaie watersportgebied is ontstaan na inpoldering van Flevoland en bedoeld als afwatering van de Veluwe. Het is een veel gebruikte vaarroute van de Randstad naar Friesland. De Randmeren en de rietlanden aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en watervogels. Binnen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vormen ze de belangrijkste schakel tussen de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse laagveengebied enerzijds en het Friese en Overijsselse anderzijds.

De Randmeren lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens: het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw, het Eemmeer en het Gooimeer. In de Randmeren liggen de oneven groene spitse markeertonnen aan Flevozijde (links) en de even rode stompe markeertonnen aan de zijde van het “oude land”(rechts). In onze vaarrichting is dat verwarrend (precies andersom), maar volgens het lateraal stelsel is links en rechts op de Randmeren nu eenmaal kijkend vanaf Amsterdam. De gebruikte letters op de betonning zijn een afkorting van de naam van het meer waar ze zich bevinden.

Langs het Gooimeer

Aan de oostkant van het water ligt de Stichtse Brug; aan de westkant de Hollandse Brug. In het Gooimeer liggen de eilanden Huizerhoef (bij de Stichtse Brug) en De Schelp (ter hoogte van het Naarderbos). Op het Gooimeer is veel ruimte voor recreatie, zo kan men er zeilen, zwemmen en varen met een kano. Watersporters kunnen hun boten aanleggen in de havens van Almere Haven, Huizen en Naarden. Er zijn stranden bij Almere Haven, de Hollandse Brug, ten zuiden van Almere en in Huizen.

Gegevens vaarweg
Recreatievaartklasse: AM
Aansluitende vaarwegen: Markermeer en Eemmeer