Inschrijfgeld (eenmalig na toewijzing ligplaats)€ 260,00
Contributie (jaarlijks)€ 100,00
Zelfwerkzaamheidsbijdrage (jaarlijks)€ 75,00
Jeugd lid € 25,00
Begunstiger / aspirant lid bij plaatsing op de wachtlijst (jaarlijks)€ 40,00

Het inschrijfgeld dient betaald te worden na acceptatie van de ligplaats.
Wanneer je op de wachtlijst wordt geplaatst voor een ligplaats, dan ben je “aspirant” lid.

De vereniging kent naast het normale lidmaatschap het buitengewone lidmaatschap (bij bestuursbesluit), het jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) en de begunstiger.

Je ontvangt de zelfwerkzaamheidsbijdrage, na vervulling van de 8 uur werkplicht, retour. 

Lig-/Walplaats: er geldt een tarief van € 30,35 per m2
De prijs is afhankelijk van de lengte en breedte van de box.

Richtprijzen (lengte x breedte van de box x € 30,35):

6.50 x 2.20                                                                                     € 565,00
7.00 x 2.58€ 585,00
7.50 x 2.58€ 690,00
8.50 x 2.96€ 790,00
9.00 x 3.20€ 990,00
9.50 x 3.38€ 1040,00
10.50 x 3.60€ 1310,00
12.50 x 4.30€ 1870,00

Een rekenvoorbeeld voor een walplaats: 4.50 x 2.40 = € 349,49.

De werkelijke prijzen zijn afhankelijk van de exacte lengte en breedte van de box. Deze kunnen afwijken van de bovenvermelde maten.

Je kunt een vrijblijvende prijsopgave opvragen bij de havenmeester.

Er kan een wachtlijst zijn voor alle box maten en walplaatsen. Informatie over beschikbaarheid en wachtlijsttijden is te verkrijgen bij de havenmeester.
Bij gebruik zwerfplaats wordt een toeslag berekend aan administratiekosten: € 59,50.

Heftarieven (boot uit en in het water) :

Heffen tot 6.00 mtr. lengte                                         € 114,50
Heffen 6.00 tot 10.00 mtr. lengte€ 149,50
Heffen 10.00 tot 12.50 mtr. lengte€ 190,50

Alle tarieven zijn incl. BT99