De 4-uurs van Almere Race 28 oktober 2018

Uitslag

Aanstaande zondag, de 28e oktober, hebben we te maken met het feit dat het weer eerder donker wordt daar de klok zaterdagnacht op zondag een uur teruggaat. Daarmee komt koning winter weer een stapje dichterbij. Na een prachtige nazomer wordt het ook een stuk kouder aankomende week en dan….eerder donker, kouder weer…..komt toch die trek naar Snert!!!!

Mooi! Daar heeft de WSV Almere Haven de perfecte oplossing voor, en wel aanstaande zondag de 28e oktober. Op deze dag wordt de 4 uurs van Almere gevaren. Een inventieve wedstrijd waar het niet enkel draait om snelheid, maar vooral om keuzes welke rakken te varen om de meeste mijlen te behalen en hoe lang door te gaan om wel te kunnen finishen tussen 15:45 uur en 16:15 uur. Tijdens het uitreiken van de John van Lit bokaal zal er voor iedere deelnemer ook een heerlijke kom snert met rookworst zijn. Ook is er traditioneel een prijs voor diegene die het dichtst tegen 16:00 uur finished. Doe gezellig mee, dan beginnen ook jouw steeds vroeger donker wordende dagen weer goed!

Inschrijven kan gedaan worden op de 28e oktober tussen 10:30 en 11:00 bij de wedstrijdleiding op de WSV Almere Haven. Zij zullen in het clubhuis Gooische Schipper te vinden zijn. Tevens kan de inschrijving worden voltooid door het versturen van een e-mail met daarin de bootnaam, het aantal bemanningsleden en het telefoonnummer van de schipper naar zeilcie@wsvalmerehaven.nl . Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per boot, en kan voldaan worden contant of via Tikkie bij fysieke inschrijving of direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding. De reglementen zijn op de website van WSV Almere Haven te vinden en/of als bijlage bij de verstuurde nieuwsbrief. Ook zullen er papieren exemplaren aanwezig zijn zondag.

Tot zondag zeebonken!

Meer wordt uitgelegd op zondag 28 oktober.

INSCHRIJVEN KAN ALLEEN OP HET WEDSTRIJDKANTOOR te WSV Almere Haven

Tussen 10 en 11 worden de wedstrijdreglementen en banenkaart uitgedeeld. Dan kunnen de schippers zich voorbereiden op de race.

Korte uitleg

Een deelnemende boot moet zijn baan zodanig afleggen dat een denkbeeldige draad, die het kielzog van start tot finish voorstelt – als deze wordt strak getrokken – alle in de Verklaring genoemde merktekens raakt. De draad mag uitsluitend langs ‘bekende’ rakken – die in de “baanbeschrijving” zijn genoemd – lopen.

Een boot moet in zijn Wedstrijdformulier bij elk gerond merkteken de zijde vermelden waaraan hij het merkteken heeft gehouden: ‘SB’   als – in de vaarrichting gezien – het merkteken rechts van de draad ligt, en ‘BB’ als – in de vaarrichting gezien – het merkteken links van de draad ligt. In de schets wordt het bovenstaande nog eens duidelijk gemaakt.     

Op het bijgevoegde wedstrijdformulier dient u o.a. het volgende in te vullen:

  • Merktekens (zie baanbeschrijving);
  • Zijde van ronden (BB of SB);
  • Tijdstip van ronden (in hele minuten
  • afronden;
  • Afstand in mijlen en
  • Zelf waargenomen finishtijd.
  • Voor en achterliggend schip bij uw finish
  • Met de geschatte afstanden tot deze schepen in mijlen of gedeeltes daarvan

Geef een reactie

Sluit Menu