Inschrijven

Wat wat zijn de voorwaarden om lid te worden:

   • Je woont in Almere
   • Je bent op de hoogte van het huishoudelijk reglement van de Watersport vereniging Almere Haven.

  Huishoudelijk reglement klik hier

  Voor informatie, richtprijzen en aanmelden klik op onderstaande link

  Inschrijfformulier klik hier;

  De Watersportvereniging “W.S.V. Almere-Haven” is opgericht op 16 augustus 1977 en aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer te Almere-Haven en stelt zich het bevorderen van de watersport ten doel. Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, dient men lid te zijn van de Vereniging. Het lidmaatschap kan alleen worden verkregen door bewoners van de gemeente Almere. Enkele gegevens over de jachthaven en Almere: De jachthaven is gelegen aan het Gooimeer met een rechtstreekse doorvaart naar het IJsselmeer, de (vaste) brughoogte richting IJsselmeer en de Randmeren varieert van 12.50 tot 13.50 meter. De sluis in de havenkom geeft toegang tot de binnenwateren van Almere en Flevoland.

    • Er zijn ligplaatsen en walplaatsen tot 15.00 meter.  
    • Water en stroomvoorziening (voor beperkt gebruik) op de steigers.
    • Gratis parkeerplaatsen voor leden, speelplaats voor kinderen..
    • Sanitaire voorzieningen / stortplaats voor chemisch toilet .
    • Trailerhelling en hefinstallatie en kraan tot een maximale lengte van 12.50 meter of 15 ton.
    • Afspuitplaats met hogedrukspuit voor onderwaterschip.
    • Afspuitplaats met hogedrukspuit voor bovenwaterschip.
    • Milieuplein voor gescheiden afvoer van afgewerkte olie, verfresten, glas, papier, e.d.
    • Kampeerplaats en camperplaatsen
    • Clubhuis met bar en petit restaurant; beheer door pachter. telefoon: 036-5258603
    • Winkels en restaurants op loopafstand.
    • De havenmeester is dagelijks aanwezig op de haven.

   Administratie is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur

   Email havenmeester: havenmeester@wsvalmerehaven.nl
   Telefoon havenmeester: 036-5317517

   Email administratie: administratie@wsvalmerehaven.nl 

   Aanmelden tot het lidmaatschap geschied door invulling en inzending van het aanvraagformulier, machtiging automatische incasso, formulier vrijwilligers activiteiten en een recent uittreksel GBA. Deze formulieren kunt u inleveren op het havenkantoor, mailen of sturen naar WSV Almere-Haven, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 50153, 1305 AD Almere. Na ontvangst krijgt u bericht onder welk lidnummer u bent ingeschreven. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk-,Terrein- en Havenreglement, deze kunt u downloaden op de website www.wsvalmerehaven.nl 

   Tarieven: Enkele lidmaatschap tarieven: Inschrijfgeld ( na toewijzing ligplaats) € 260,00 Contributie (jaarlijks) € 100,00 Zelfwerkzaamheidsbijdrage (jaarlijks) € 75,04 Jeugd lid /aspirant lid( bij plaatsing wachtlijst) € 25,00 Begunstiger € 40,00 Inschrijfgeld te betalen bij acceptatie ligplaats. U ontvangt de zelfwerkzaamheidsbijdrage, na vervulling van de 8 uur werkplicht, retour.