Op vrijdag 7 juli vond, tussen 10.00 en 15.00 uur, een brede informatiebijeenkomst voor het Kustzone Haven gebied plaats in het voormalige gebouw van De Roef aan de kerkgracht 2. Aan de hand van vier, goed bezochte presentaties in De Roef en een marktkraam met grote informatieborden konden bezoekers zich laten informeren over drie mogelijke toekomstbeelden (scenario’s) voor het Kustzone gebied en hierop reageren. 

Voor het verslag van de bijeenkomst van 7 juli: https://haven.almere.nl/fileadmin/user_upload/170716__CH__Verslag_2e_informatiebijeenkomst.pdf

Onze vereniging neemt een coöperatieve houding in dit verhaal en houdt alle ontwikkelingen goed in de gaten.

 Oproep vrijwilligers Kuststrook Almere Haven

Tijdens de bijzondere ALV van 26 juni 2017 Is een oproep gedaan aan vrijwilligers met specifieke deskundigheid om zich te melden. Deze vrijwilligers kunnen nodig zijn om een steen(tje) bij te dragen aan de mogelijke voorbereidende werkzaamheden die het gemeentelijke project Kustzone Almere Haven voor onze vereniging met zich kan brengen. Bij de oproep werd ook vermeld dat het bestuur vooral behoefte heeft aan deskundigen met bepaalde aantoonbare kennis en ervaring.    

Enkele leden hebben zich al aangemeld als vrijwilliger. 

Tot nu toe is gebleken dat slechts in specifieke gevallen hulp nodig was (bijvoorbeeld het verzorgen van actuele plattegrond tekeningen). De verwachting is binnen aanzienbare tijd in het Clubhuis 10 Beaufort een brainstorm-bijeenkomst zal worden georganiseerd. Daarvoor zal bijtijds een oproep worden gedaan aan leden die willen meedenken. Tot die tijd kunnen op de gemeentelijke, publiek toegankelijke webpagina van het project alle rapporten, verslagen en studieresultaten van de projectactiviteiten worden ingekeken. De webpagina is te bereiken via de volgende link: 

https://haven.almere.nl/wijken-in-almere-haven/centrum/kustzone-almere%20-haven/

Uw opgeven als vrijwilliger kan per email via commcie@wsvalmerehaven.nl 

Sluit Menu