Welkom bij de Watersportvereniging Almere Haven. Wij geven u graag wat extra informatie zodat u zich zo snel mogelijk thuis voelt in onze haven. Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de havenmeesters of het bestuur.

Bepalingen van orde

In ons huishoudelijk reglement hebben wij een aantal regels opgesteld m.b.t. het gebruik van onze haven. U vindt het hele huishoudelijk reglement hier.

Voor de goede orde vindt u hieronder een korte opsomming van bepalingen van orde die in het huishoudelijk reglement benoemd worden.

Algemeen: Een ieder is gehouden in de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat hij door gedrag aanstoot geeft. Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren onder meer door:  

 • in de jachthaven te varen, behalve voor het bereiken of verlaten van de ligplaats; daarbij is het gebruik van gehesen zeilen niet toegestaan, met uitzondering van het jeugdzeilen;
 • te ankeren in de haven zonder toestemming van de havenmeester;
 • met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
 • stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige vaartuigen last ondervinden;
 • apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt veroorzaakt;
 • vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of de steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen;
 • onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen;
 • zich met vuur, open vlam of rokend te bevinden bij of in de nabijheid van het milieuplein;
 • open vuur te ontsteken, vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen te verrichten;
 • tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten;
 • leidingwater, betrokken uit de aanwezige tappunten, te gebruiken voor dek spoelen;
 • honden los te laten lopen. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien zij geen overlast veroorzaken. Uitwerpselen van huisdieren dienen door de eigenaar of houder van het dier te worden opgeruimd;
 • constructies of wijzigingen aan te brengen aan de jachthaven of eigendommen van de WSV te beschadigen;
 • steigers en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
 • goederen in welke vorm dan ook in het water of op het terrein van de WSV achter te laten;
 • te vissen in de haven;
 • aanbrengen of voeren van reclame, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
 • zonder toestemming van het bestuur op de jachthaven waren of goederen ter verkoop aan te bieden, tegen betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen; niettemin is het leden toegestaan om hun vaartuig dat een ligplaats heeft in de haven aldaar ter verkoop aan te bieden, daartoe mag betreffend vaartuig voorzien worden van een bescheiden tekst met informatief karakter;
 • slijp- of schuurwerkzaamheden te verrichten na 13.00 uur;
 • door vrijkomend slijpsel of schuurstof niet bij de bron af te vangen;
 • zonder toestemming van de havenmeester te lassen;
 • laswerkzaamheden te verrichten anders dan elektrisch;
 • verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden te verrichten;
 • met (brom-)fietsen over de steigers te rijden;
 • te barbecueën buiten de daarvoor aangewezen plaats;
 • tenten, caravans en campers te plaatsen buiten het kampeerterrein;
 • sneller te rijden dan vijftien kilometer per uur.

Bestuur

Onze haven is een verenigingshaven. Dat betekent dat er een bestuur is, gekozen door onze leden. Als u vragen of opmerkingen heeft voor het bestuur, dan kunt u die mailen naar bestuur@wsvalmerehaven.nl.

Lidmaatschap

U heeft u via een inschrijfformulier ingeschreven bij de WSV Almere Haven. Hiermee bent u akkoord gegaan met de regels zoals deze door de leden zijn bepaald. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Na inschrijving ontvangt u een factuur voor uw lidmaatschap.

Naast het lidmaatschap kunt u ook een ligplaats aanvragen. Wanneer er direct een ligplaats beschikbaar is, dan zal deze worden vermeld op uw lidmaatschapsfactuur.  

Ligplaats

Wanneer u een ligplaats toegewezen heeft gekregen, dan zal deze direct bij inschrijving worden gefactureerd. Aan deze toewijzing kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Indien noodzakelijk, dan kan de havenmeester u gedurende het seizoen of bij aanvang van een nieuw seizoen een andere ligplaats toe wijzen.

Elektriciteit

Op de steigers staan zuilen met elektriciteit. U kunt deze bedienen met uw Sep-Card. Deze moet eerst opgeladen worden (zie Opwaarderen Sep-Card)

U kunt de opgewaardeerde Sep-Card vervolgens gebruiken om op de elektriciteit zuil op de steiger uw kabel aan te sluiten. U ziet hier een korte video met instructie.

Klussen aan de boot

Uiteraard wilt u af en toe klussen aan uw boot. In verband met geluidsoverlast verzoeken wij u, wanneer u dit tijdens het vaarseizoen doet (1 maart  – 31 oktober), om na 13.00 geen slijp- of schuurwerkzaamheden meer te verrichten.

Bovendien bent u verplicht om vrijkomend slijpsel en schuurafval direct op te vangen bij de bron. Dit mag niet in het water terecht komen (en uiteraard ook niet bij uw buurman). Er worden regelmatig milieucontroles uitgevoerd en hier kunnen flinke boetes voor worden uitgedeeld.

Twijfelt u over wat wel en niet kan? Vraag gerust advies aan de havenmeesters.

Lidmaatschap stickers

Na inschrijving ontvangt u 2 stickers met uw lidmaatschapsnummer erop. Deze kunt u zichtbaar op uw eigendommen plakken, zodat het personeel u snel kan informeren bij calamiteiten. Op uw boot dient de sticker zichtbaar te zijn vanaf de steiger. Op de bokken moeten alle losse onderdelen voorzien worden van een sticker, of van een duidelijk zichtbaar geverfd nummer. Mocht u meer stickers nodig hebben, dan kunt u die ophalen in het havenkantoor.

Milieuplein

Recht tegenover het parkeerterrein ligt het milieuplein. Hier kunt u het afval van uw boot gescheiden aanbieden. De containers worden regelmatig geleegd. Het is niet de bedoeling dat hier ander afval in wordt gedeponeerd, daarop zijn deze containers niet berekend.

Openingstijden havenkantoor

Tijdens het zomerseizoen (van 1 maart tot 30 oktober) is het havenkantoor geopend van 9.00 tot 11.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Wanneer u vragen heeft kunt u tijdens deze openingsuren naar het kantoor komen. U kunt ons bellen tussen 9.00 en 17.30. Tussen 11.30 uur en 16.30 uur zijn de havenmeesters te vinden op het haventerrein.

De administratie (voor vragen over facturen en lidmaatschap) is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur.

Opwaarderen Sep-Card

Om de Sep-Card te gebruiken bij de elektriciteit zuilen op de steiger, moet deze eerst opgewaardeerd worden. Dit kan bij de machine naast het havenkantoor, direct links bovenaan de trap. U kunt in deze machine de Sep-Card opwaarderen met muntgeld. Tijdens openingstijden van het kantoor kunt u dit met uw pinpas ook aan de balie doen. Per druk op de knop op de zuil ontvangt u 2Kw voor € 1,00. U kunt de opgewaardeerde Sep-Card vervolgens gebruiken om op de elektriciteit zuil op de steiger uw kabel aan te sluiten. U ziet hier een korte video met instructie.

Parkeren

Leden kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein in de vakken. In het hoogseizoen mogen er maximaal 2 voertuigen boot op het haventerrein geparkeerd worden. Om parkeeroverlast te beperken verzoeken wij u om binnen de lijnen te parkeren, zodat er meer auto’s op het parkeerterrein passen. 

Sep-Card

Na betaling van uw lidmaatschapsfactuur kan er een Sep-Card worden aangevraagd. Met deze kaart kunt u het toiletgebouw openen, het toegangshek voor voetgangers en u kunt met deze kaart gebruik maken van de elektriciteit zuilen op de steigers. De kaart blijft eigendom van de vereniging, er wordt € 30,00 borg voor in rekening gebracht.

Toegang

Als lid heeft u dag en nacht toegang tot de haven. Gedurende de periode mei t/m september zal het toegangshek tijdens kantooruren geopend zijn. 

Buiten kantoortijden is het mogelijk om met uw mobiele telefoon het toegangshek te openen.

Uw nummer moet daarvoor geregistreerd worden in het systeem, dit kan de administratie voor u verzorgen. Per boot kan één mobiel nummer worden geregistreerd.

Openen:

 1. Bel met uw mobiele telefoon 06 817 659 80
 2. De controle module wordt gebeld
 3. Controle module herkent uw nummer en hangt direct op.
 4. Het hek zal openen.

Uitrijden:

Rij op tot een meter voor het hek, het hek zal automatisch openen.

Bent u te voet of met de fiets of scooter dan kunt met uw Sep-card ook toegang krijgen tot de haven. Houdt daarvoor uw Sep-Card tegen de zuil aan de rechterkant van de ingang. Het hek voor voetgangers opent nu.

Gedurende de wintermaanden is het terrein in de avond niet toegankelijk met de auto.

Toilet gebruik

Het is in de haven niet toegestaan uw onderwatertoilet zonder vuilwatertank te gebruiken.

De deuren van het toiletgebouw (en doucheruimte) zijn afgesloten met elektronische sloten, deze zijn te openen met de Sep-Card. Aan de linkerkant van het toiletgebouw bevindt zich de stortplaats voor chemische toiletten.