Welkom bij de Watersportvereniging Almere Haven. Wij geven je graag wat extra informatie zodat je je zo snel mogelijk thuis voelt in onze haven. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de havenmeesters of het bestuur.

Bepalingen van orde

In ons huishoudelijk reglement hebben wij een aantal regels opgesteld m.b.t. het gebruik van onze haven. Je vindt het hele huishoudelijk reglement hier.

Voor de goede orde vind je hieronder een korte opsomming van bepalingen van orde die in het huishoudelijk reglement benoemd worden.

Algemeen: Een ieder is gehouden in de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat hij door gedrag aanstoot geeft. Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren onder meer door:  

 • in de jachthaven te varen, behalve voor het bereiken of verlaten van de ligplaats; daarbij is het gebruik van gehesen zeilen niet toegestaan, met uitzondering van het jeugdzeilen;
 • te ankeren in de haven zonder toestemming van de havenmeester;
 • met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
 • stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige vaartuigen last ondervinden;
 • apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt veroorzaakt;
 • vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of de steigers, gebouwen en terreinen te verontreinigen;
 • onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen;
 • zich met vuur, open vlam of rokend te bevinden bij of in de nabijheid van het milieuplein;
 • open vuur te ontsteken, vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen te verrichten;
 • tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten;
 • leidingwater, betrokken uit de aanwezige tappunten, te gebruiken voor dek spoelen;
 • honden los te laten lopen. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien zij geen overlast veroorzaken. Uitwerpselen van huisdieren dienen door de eigenaar of houder van het dier te worden opgeruimd;
 • constructies of wijzigingen aan te brengen aan de jachthaven of eigendommen van de WSV te beschadigen;
 • steigers en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
 • goederen in welke vorm dan ook in het water of op het terrein van de WSV achter te laten;
 • te vissen in de haven;
 • aanbrengen of voeren van reclame, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
 • zonder toestemming van het bestuur op de jachthaven waren of goederen ter verkoop aan te bieden, tegen betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen; niettemin is het leden toegestaan om hun vaartuig dat een ligplaats heeft in de haven aldaar ter verkoop aan te bieden, daartoe mag betreffend vaartuig voorzien worden van een bescheiden tekst met informatief karakter;
 • slijp- of schuurwerkzaamheden te verrichten na 13.00 uur;
 • door vrijkomend slijpsel of schuurstof niet bij de bron af te vangen;
 • zonder toestemming van de havenmeester te lassen;
 • laswerkzaamheden te verrichten anders dan elektrisch;
 • verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden te verrichten;
 • met (brom-)fietsen over de steigers te rijden;
 • te barbecueën buiten de daarvoor aangewezen plaats;
 • tenten, caravans en campers te plaatsen buiten het kampeerterrein;
 • sneller te rijden dan vijftien kilometer per uur.

Bestuur

Onze haven is een verenigingshaven. Dat betekent dat er een bestuur is, gekozen door onze leden. Als je vragen of opmerkingen hebt voor het bestuur, dan kun je die mailen naar bestuur@wsvalmerehaven.nl.

Lidmaatschap

Je hebt je via een inschrijfformulier ingeschreven bij de WSV Almere Haven. Hiermee ben je akkoord gegaan met de regels zoals deze door de leden zijn bepaald. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Na inschrijving ontvang je een factuur voor het lidmaatschap.

Naast het lidmaatschap kun je ook een ligplaats aanvragen. Wanneer er direct een ligplaats beschikbaar is, dan zal deze worden vermeld op de lidmaatschapsfactuur.  

Ligplaats

Wanneer je een ligplaats toegewezen hebt gekregen, dan zal deze direct bij inschrijving worden gefactureerd. Aan deze toewijzing kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Indien noodzakelijk, dan kan de havenmeester gedurende het seizoen of bij aanvang van een nieuw seizoen een andere ligplaats toe wijzen.

Elektriciteit

Op de steigers staan zuilen met elektriciteit. Je kunt deze bedienen met de Sep-Card. Deze moet eerst opgeladen worden (zie Opwaarderen Sep-Card)

Je kunt de opgewaardeerde Sep-Card vervolgens gebruiken om op de elektriciteit zuil op de steiger een kabel aan te sluiten. Je ziet hier een korte video met instructie.

Klussen aan de boot

Uiteraard wil je af en toe klussen aan de boot. In verband met geluidsoverlast verzoeken wij je, wanneer je dit tijdens het vaarseizoen doet (1 maart  – 31 oktober), om na 13.00 geen slijp- of schuurwerkzaamheden meer te verrichten.

Bovendien ben je verplicht om vrijkomend slijpsel en schuurafval direct op te vangen bij de bron. Dit mag niet in het water terecht komen (en uiteraard ook niet bij je buurman). Er worden regelmatig milieucontroles uitgevoerd en hier kunnen flinke boetes voor worden uitgedeeld.

Twijfel je over wat wel en niet kan? Vraag gerust advies aan de havenmeesters.

Lidmaatschap stickers

Na inschrijving ontvangt je 2 stickers met je lidmaatschapsnummer erop. Deze kun je zichtbaar op je eigendommen plakken, zodat het personeel je snel kan informeren bij calamiteiten. Op de boot dient de sticker zichtbaar te zijn vanaf de steiger. Op de bokken moeten alle losse onderdelen voorzien worden van een sticker, of van een duidelijk zichtbaar geverfd nummer. Mocht je meer stickers nodig hebben, dan kun je die ophalen in het havenkantoor.

Milieuplein

Recht tegenover het parkeerterrein ligt het milieuplein. Hier kun je het afval van de boot gescheiden aanbieden. De containers worden regelmatig geleegd. Het is niet de bedoeling dat hier ander afval in wordt gedeponeerd, daarop zijn deze containers niet berekend.

Openingstijden havenkantoor

Tijdens het zomerseizoen (van 1 april tot 30 september) is het havenkantoor geopend van 9.00 tot 11.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Wanneer je vragen hebt kun je tijdens deze openingsuren naar het kantoor komen. Je kunt ons bellen tussen 9.00 en 17.30. Tussen 11.30 uur en 16.30 uur zijn de havenmeesters te vinden op het haventerrein.

De administratie (voor vragen over facturen en lidmaatschap) is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur.

Opwaarderen Sep-Card

Om de Sep-Card te gebruiken bij de elektriciteit zuilen op de steiger, moet deze eerst opgewaardeerd worden. Dit kan bij de machine naast het havenkantoor, direct links bovenaan de trap. Je kunt in deze machine de Sep-Card opwaarderen met muntgeld. Tijdens openingstijden van het kantoor kan dit ook met een pinpas aan de balie. Per druk op de knop op de zuil ontvang je 2Kw voor € 1,00. Je kunt de opgewaardeerde Sep-Card vervolgens gebruiken om op de elektriciteit zuil op de steiger een kabel aan te sluiten. Je ziet hier een korte video met instructie.

Parkeren

Leden kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein in de vakken. In het hoogseizoen mogen er maximaal 2 voertuigen per boot op het haventerrein geparkeerd worden. Om parkeeroverlast te beperken verzoeken wij iedereen om binnen de lijnen te parkeren, zodat er meer auto’s op het parkeerterrein passen. 

Sep-Card

Na betaling van de lidmaatschapsfactuur kan er een Sep-Card worden aangevraagd. Met deze kaart kun je het toiletgebouw openen, het toegangshek voor voetgangers en je kunt met deze kaart gebruik maken van de elektriciteit zuilen op de steigers. De kaart blijft eigendom van de vereniging, er wordt € 30,00 borg voor in rekening gebracht.

Toegang

Als lid heb je dag en nacht toegang tot de haven. Gedurende de periode mei t/m september zal het toegangshek tijdens kantooruren geopend zijn. 

Buiten kantoortijden is het mogelijk om met je mobiele telefoon het toegangshek te openen.

Je nummer moet daarvoor geregistreerd worden in het systeem, dit kan de administratie voor verzorgen. Per boot kan één mobiel nummer worden geregistreerd.

Openen:

 1. Bel met je mobiele telefoon 06 12 749 744
 2. De controle module wordt gebeld
 3. Controle module herkent het nummer en hangt direct op.
 4. Het hek zal openen.

Uitrijden:

Rij op tot een meter voor het hek, het hek zal automatisch openen.

Ben je te voet of met de fiets of scooter dan kun je met de Sep-card ook toegang krijgen tot de haven. Houd daarvoor de Sep-Card tegen de zuil aan de rechterkant van de ingang. Het hek voor voetgangers opent nu.

Gedurende de wintermaanden is het terrein in de avond niet toegankelijk met de auto.

Toilet gebruik

Het is in de haven niet toegestaan het onderwatertoilet zonder vuilwatertank te gebruiken.

De deuren van het toiletgebouw (en doucheruimte) zijn afgesloten met elektronische sloten, deze zijn te openen met de Sep-Card. Aan de linkerkant van het toiletgebouw bevindt zich de stortplaats voor chemische toiletten.